Jens STAUBRAND: Kunstneren Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard er kendt for at havde tegnet de to mest kendet portrætter af Søren Kierkegaard; portrættet af Kierkegaard forfra, og portrættet af Kierkegaard set fra siden. Forventes at udkomme i 2012. - [Jens Staubrand: The artist Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard is known to have drawn the two most famous portraits by Søren Kierkegaard; portrait of Kierkegaard from the front, and the portrait of Kierkegaard viewed from the side. Scheduled for publication in 2012.]
EFTERLYSNING - til brug for arbejdet med bogen er jeg er interesseret i oplysninger om breve, malerier, tegninger, grafiske tryk med videre der er relateret til Niels Christian Kierkegaard
WANTED - to use for the work with the book I am interested in information about letters, paintings, drawings, prints, etc. that are related to Niels Christian Kierkegaard