Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København | Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen. ISBN 9788792510181 200 pages. 250 DKK - 'Vende' bogen er på dansk og engelsk | the 'turn around book' is in English and Danish.

LÆSEPRØVER | READING TEXT: In Danish -1-, -2- . In English -1-, -2-.

Bøger fra Stauer Publishing kan købes hos os på email stauerpublisning@gmail.com, eller hos alle boghandlere, fysik i butik eller online | Books from Stauer Publishing can be purchased from us at email stauerpublisning@gmail.com, or from all bookstores, in-store physics or online.

Søndag den 11. november 1855 døde forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard. I bogen er der en kort omtale af Søren Kierkegaards værk og religiøse grundsyn, af Frederiks Hospital, af de læger der behandlede ham, samt – noget ingen tidligere har gjort – en tekstnær tolkning, fortolkning og kommentering af hans sygejournal.

Jens Staubrand, filosof, har dramatiseret Søren Kierkegaard og Regine Olsens kærlighedshistorie og produceret og instrueret musikledsagede Søren Kierkegaard oplæsningsforestillinger med Forførerens Dagbog i Danmark og i en række europæiske lande. Endvidere har han, udover Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København, udgivet en lang række Kierkegaard-bøger.

The author and philosopher Søren Kierkegaard died on the 11 th of November 1855. He died at Frederiks Hospital in Copenhagen. In the book there is a short mention of Søren Kierkegaard’s work and fundamental view of religion, of Frederiks Hospital, of the doctors who treated him and – something never done before – a textual criticism, interpretation and commentary on his case-book.

Jens Staubrand, who is a philosopher, has dramatized Søren Kierkegaard and Regine Olsen’s love-story and produced and directed readings with musical accompaniment of Søren Kierkegaard’s The Seducer’s Diary in Denmark and a number of European countries. Furthermore he has published, apart from Søren Kirkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen, a number of Kierkegaard's books.

 

MATERIALEVURDERINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse. UGESKRIFT FOR LÆGER
Presse. Udfordringen